duvberget.com © 2009

 

DUVBERGET

gallerier

 

 

• Blandat »

Diverse bilder

 

 

• Djuren »

De har sin plats -

ludna eller inte...

 

 

• Trädgården »

Både fägring och nöje -

samt en hel del jobb

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

Trädgården!

 

 

 

 

Här tillbringas mycket av fritiden under sommarhalvåret. Det mesta som växer här är planterat från år 1997 och framåt. Varje år tillkommer något nytt och då gärna något som är lite annorlunda, det kan röra sig om växter som ligger på gränsen till att kunna odlas i denna zon eller utseendet på framförallt bladverket. Trädgårdsdammen är det mycket slit med men det är det värt - kan stå i timmar och titta på både växt- och djurlivet omkring och i vattnet! Mycket träd är planterade och jag är fullt medveten om att de står alldeles för tätt och att vissa så småningom kommer att bli för stora för denna trädgård... :)

 

Det jag skulle önska mig nu är lite mer struktur och att skapa lite mer rumskänsla i vissa partier. En trädgård blir aldrig klar så det är väl bra att det finns projekt för framtiden...

 

 

 

    

                             

.